New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

mahalla events

Stems

Location: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, İskele Sk. 43, Kadiköy

08.09. - 22.09.2021

daily 3:30 - 8:00 pm

Interactive Performance/Installation: "Stems"

The Artist Nora Byrne invites for an interactive performance. Use the chance to be part of an art-work displaying the formation of communities.

Write an e-mail to: nora.byrne@yandex.com

A meeting place is chosen together and the artist will draw a small-size portrait in 10-20 minutes.

The Portraits will be displayed without names, but will still represent social connectivity as the product of a social act of creating.

The project maps the connections of members representing various communities through their acquaintance with others. Residents and visitors make up various and diverse faces encountered in the neighborhood and throughout Istanbul.

All portraits are organized through personal connections, emphasizing the ways in which we form and expand community, and our influence within it. Each portrait is also connected to other information, grounding the presence of each participant to a simple behavioral pattern that allows us to gain more insight into how connections can reflect or guide behavior.

Nora Byrne is an American visual artist and designer focused on paper arts, collage and sustainable artmaking methods.

As a long-term resident artist of Nadas Istanbul, she curates exhibitions, leads workshops, co-coordinates an Artist Residency Program and works as the organization’s lead designer. She has work in Mshiereb Museum in Doha, Qatar; has shown in the Nadas Gallery, Istanbul Open Studio Days, Contemporary Istanbul Art Fair, and Mahalla Art Walk.

Her drawings form a preliminary research base from which larger installations are conceived, used to explore the relationships of cities to their residents.

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, İskele Sk.43

08.09.-22.09.2021

3:30 pm - 8:00 pm

Etkileşimli Performans/Yerleştirme: Gövdeler

Sanatçı Nora Byrne, sizi etkileşimli bir performansa davet ediyor. Toplulukların oluşumunu gösteren bir sanat eserinin parçası olma şansını kullanabilirsiniz.

Ona bir e-posta yazın: nora.byrne@yandex.com

Buluşma yeri seçilecek ve sanatçı 10-20 dakikada küçük boyutlu bir portre çizecek. Çizimler, yakında açıklanan tarihi bir mekanda bir yerleştirmenin parçası olacak.

Bu portreler isimsiz olarak gösterilecek, ancak yine de sosyal bir yaratma eyleminin ürünü olarak sosyal bağlantıyı temsil edecek.

Proje, çeşitli toplulukları temsil eden üyelerin diğerleriyle tanışmaları yoluyla oluşacak bağlantılarını haritalayacak. Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, mahallede ve İstanbul genelinde karşılaşılan çeşitli ve farklı yüzler oluşturuyor.

Tüm portreler, topluluk oluşturma ve genişletme yollarımızı ve bunun içindeki etkimizi vurgulayan kişisel bağlantılar aracılığıyla düzenlenecek. Her portre aynı zamanda diğer bilgilerle bağlantılıdır ve her bir katılımcının varlığını, bağlantıların davranışları nasıl yansıtabileceği veya yönlendirebileceği konusunda daha fazla fikir edinmemizi sağlayan basit davranış kalıplarına dayandırır.

Nora Byrne , kağıt sanatları, kolaj ve sürdürülebilir sanat yapım yöntemlerine odaklanan Amerikalı bir görsel sanatçı ve tasarımcıdır. Nadas İstanbul'da uzun süredir ikamet eden bir sanatçı olarak, sergilerin küratörlüğünü yapıyor, atölye çalışmalarını yönetiyor, “Artist Residency” programını yönetiyor ve organizasyonun baş koordinatörü olarak çalışıyor.

Kendisinin Katar, Doha'daki Mshiereb Müzesi'nde çalışmaları, Nadas Galeri, İstanbul Açık Stüdyo Günleri, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı ve Mahalla Sanat Yürüyüşü'nde sergilendi.

Çizimleri, şehirlerin sakinleriyle ilişkilerini keşfetmek için kullanılan daha büyük kurulumların tasarlandığı bir ön araştırma temelini oluşturuyor.


Related Posts
Mahalla