New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

mahalla events

The Tapestry of M.A.

Location: Hush Hostel, Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad, İskele Sk. No:46, 34716 Kadıköy/İstanbul

08.09. – 22.09.2021

daily 3:30 – 8:00 pm

Installation: “The Tapestry of M.A.”

The Tapestry of M.A. is an iconographic Exquisite Corpse, a participative and collaborative project using photographic archives. It is an ongoing project in two phases.

Exquisite Corps is a method developed by French Surrealist artists. A collection of words or images is collective assembled by a group of people. Each collaborator adds to a composition in sequence.  

In the first phase, the participant, inspired or influenced by the image’s fragment of the previous participant, will in turn offer a photographic archive from their personal archives.

In the second phase, all the participants, in possession of their printed archive, will be able to choose a dye based on local pigments. Equipped with a basin and its pigments, they will dye then wash their image during a collective « washing » sessions like a way of « washing our clothes » in Mediterranean culture.

A Tapestry was produced and hanged in Iskele Sokak in Yeldeğirmen.

 

Mathilde Melek AN is a Franco-Turkish visual and mixed media artist. Currently, she lives and works between France (Normandy) and Turkey (Istanbul).

She navigates though the waters of an incessant initiatory voyage of [re]discovering a transported history, a [re]composed identity, a [re]constituted memory, the inheritance of our [re]transmitted origins.

Since 2012, she exhibited in international art fairs, festivals, collective and solo shows in France, Turkey, Germany, Greece, Italy, China, Mexico and the US.

Location: Hush Hostel, Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad, İskele Sk. No:46, 34716 Kadıköy/İstanbul

08.09. – 22.09.2021

3:30 – 8:00 pm

Yerleştirme:  "M.A. Gobleni”

 M.A. Gobleni, Fotoğraf arşivlerini kullanan katılımcıların ile sanatçı Mathilde Melek An'ın ortak bir projesi.  İkonografik bir Exquisite Corpse üretiliyor. İki aşamada devam eden bir projedir.

Exquisite Corps, Fransız Sürrealist sanatçılar tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Bir kelime veya görüntü koleksiyonu, bir grup insan tarafından toplu olarak bir araya getirilir. Her ortak çalışan sırayla bir kompozisyona ekler.

İlk aşamada, bir önceki katılımcının görüntü parçasından ilham alan veya etkilenen katılımcı, kendi kişisel arşivlerinden bir fotoğraf arşivi sunacaktır.
İkinci aşamada, tüm katılımcılar basılı arşivlerine sahip olarak yerel pigmentlere dayalı bir boya seçebileceklerdir. Lavabo ve pigmentleri ile donatılarak, Akdeniz kültüründe “elbiselerimizi yıkamanın” bir yolu gibi, toplu bir “yıkama” seansında imajlarını boyayacaklar ve yıkayacaklar.

Mathilde Melek AN, Fransız-Türk görsel ve karma medya sanatçısıdır. Halen Fransa (Normandiya) ve Türkiye (İstanbul) arasında yaşıyor ve çalışıyor.

Taşınmış bir tarihi, [yeniden] oluşturulmuş bir kimliği, [yeniden] oluşturulmuş bir belleği, [yeniden] aktarılmış kökenlerimizin mirasını [yeniden] keşfetmeye yönelik kesintisiz bir başlangıç yolculuğunun sularında gezinir.

2012'den beri Fransa, Türkiye, Almanya, Yunanistan, İtalya, Çin, Meksika ve ABD'de uluslararası sanat fuarları, festivaller, toplu ve kişisel sergilerde yer aldı.

 

With a support of the Ministry of Culture in France, Regional Office of cultural affairs of Normandy, Individual grant for creation 2020. / Avec le soutien du Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Aide individuelle à la création 2020.

 

 


 


Related Posts