New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

mahalla events

Private Woe

Location: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, İskele Sk. 43, Kadiköy

08.09. - 22.09.2021

daily 3:30 - 8:00 pm

Video and Installation: “Private Woe”

A collaborative work by Italian Poet İlaria Boffa and Turkish artist Esin Aykanat Avcı.

Ilaria Boffa is an Italian poet writing bilingual poetry. She has published three poetry collections. Over the last years, she has been experimenting with field recording, blending her spoken word with sound, a new form of sono-poetry.

Her poem “Private Woe” speaks of a space where living and non-living beings in this Anthropocene can meet and share with tolerance and compassion. Language, culture, nature, the environment, objects & subjects, their ecosystems are all part of an ongoing transformational process.

The poet recitated the poem in the North of Belgrad at the Banks of the Danube. Turkish artist Esin Aykanat Avcı went to the Belgrad Forest close to Istanbul and produced a Video at a lake corresponding with the themes.

Esin Aykanat Avcı's education at Hacettepe University in Ankara focused on ceramics, where the main material is clay. Today she mixes materials and media and works on human-nature interaction with a focus on process in the forms of installation, sculpture, video, land art and bio-art.

“In my works, I, as a person who was born and raised in a big, concrete city, explore the ways of abandoning the anthropocentric environments and habits that we generate in today's world… The notions of disappearing, dissolving, decay, change and transience in the works do not symbolise death; rather, they symbolise eternity as the way of cycle is kept clear. Therefore, each viewer has a different experience and moment with the artwork.” (Esin Aykanat Avcı)

Both artists collaborated on the artwork. The Poet made a field recording and reading taken at the confluence of Danube and Sava rivers in northern Belgrade. Esin Aykanat Avcı did a Video-work with Clay at a Lake in Istanbul and sets up the installation inthe backyard of Yeldeğirmeni Sanat.

Private Woe

They merge in northern Belgrade
the confluence gives rise to new
patterns, slopes, erosion, distribution
of emerging habitats, mixing zones.

They share private woe.

After stagnation, deflection, separation,
recirculation and recovery, downstream
flow regains velocity.
Finally blended entirely.

Ilaria Boffa at the confluence of Danube and Sava rivers in northern Belgrade.

The poem, Private Woe, is included in her latest book "About Sounds About Us", Samuele Editore 2019.

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, İskele Sk. 43

08.-22.09.2021

Video ve Yerleştirme: “Private Woe”

Ilaria Boffa, iki dilde şiir yazan bir İtalyan şairdirÜç şiir koleksiyonu yayınladı. Son yıllarda saha kaydı ile ilgili deneyler yapıyor. Yeni bir sono-şiir biçimi yaratarak sözünü sesle harmanlıyor.

“Private Woe” şiiriAntroposen'de yaşayan ve yaşamayan cansız varlıkların hoşgörü ve şefkatle  buluşup paylaşabilecekleri bir alandan bahsediyor. Dil,kültürdoğaçevrenesneler ve özneler, ekosistemleridevam eden bir dönüşüm sürecinin parçasıdır. 

Şair, şiiri Belgrad'ın kuzeyinde Tuna Nehri kıyılarında okudu. Türk sanatçı Esin Aykanat Avcı, İstanbul'a yakın Belgrad Ormanı'na giderek bir gölde temalara uygun bir Video hazırladı.

Esin Aykanat Avcı, Sanatçının Ankara Hacettepe Üniversitesi’ndeki eğitimi ana malzemesi kil olan seramiğe odaklanmıştıBugün malzeme ve medyayı karıştırarak ve enstalasyonheykel, video, arazi sanatı ve biyo-sanat formlarındaki sürece odaklanarak insan-doğa etkileşimi üzerine çalışıyor. 

“Çalışmalarımda ben, büyük, betondan bir şehirde doğup büyüyen bir insan olarak, günümüz dünyasında ürettiğimiz insan merkezli ortamları ve alışkanlıkları terk etmenin yollarını araştırıyorum… Kaybolma, çözülme, çürüme, değişim ve geçicilik kavramları. eserlerde ölümü simgelemiyor; daha ziyade döngünün yolu açık tutulduğu için sonsuzluğu simgeliyor. Dolayısıyla her izleyici sanat eseriyle farklı bir deneyim ve an yaşıyor.” (Esin Aykanat Avcı)

Her iki sanatçı da bu sanat eseri üzerinde işbirliği yaptı. Şair Ilaria Boffa, kuzey Belgrad'da Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bir saha kaydı ve okuması gerçekleştirdi. Esin Aykanat Avcı, İstanbul'da bir gölde kil ile bir video çalışması yaptı ve Yeldeğirmeni Sanat'ın arkasında enstalasyonu tasarladı ve kurdu.

Özel Vay 

Kuzey Belgrad’da birleşiyorlar
izdiham yeni yol açar
esenler, eğimler, erozyon, dağılım
Ortaya çıkan habitatların, karıştırma bölgelerinin. 

Özel acıları paylaşırlar. 

Durgunluktan, sapmadan, ayrılıktan sonra,
devridaim ve kurtarma,
aşağı akış, akış hızını geri kazanır.
Son olarak tamamen karıştırılır. 

Private Woe şiiri, Samuele Editore 2019'daki "About Sounds About Us" adlı son kitabına dahil edilmiştir.


Related Posts