New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

mahalla events

Voyage Through Jewish Music History

Location: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, İskele Sk. 43, Kadiköy

Date: 14.09.2021

Time: 18:00-20:00

Lucian Plessner, Guitar

You need yo register: http://mahalla.inenart.eu/2021/08/19/all-jewish-by-lucian-plessner/

Program

Daniel Akiva, Mizmorim

Canción ladina, Me enamoré d’un aire*

Salomone Rossi from: Il terzo libro de varie sonate*
I. Correnta prima
II. Correnta seconda detta la Emiglia
III. Correnta sesta

Daniel Akiva, Ésta montaña

Canción ladina, Como la rosa en la güerta*
———————————
Alexandre Tansman Cavatina
I. Preludio
II. Sarabande
III. Scherzino
IV. Barcarole

Leonard Bernstein from MASS **
Introit (marching band)
I go on
In nomine Patris
Meditation no.1 Largo
Gloria Tibi

Jorge Milchberg, El Condor pasa

END

* arrangements by Lucian Plessner, ** arrangements by Lucian Plessner on the composer’s request

ALL JEWISH

Music by Jewish composers from 1000 years ago - nothing less promises us Lucian Plessner with his program. His Israeli colleague Daniel Akiva (* 1953) lives as a guitarist and composer in Haifa and musically focuses on Sephardic Music Traditions. With “Mizmorim” (Hebrew for psalms.) Akiva connects k to the Jewish liturgy, namely to a part in which the Cantor announces the reading of a psalm.Mizmorim. means something like a musical introduction and points in our concert to an example of the oldest surviving Jewish Music: songs of the Sephardi from the Spanish Middle Ages, originally sung in Ladino. The title, “Yo m’enamori d’un aire” means something like, I fell in love with a melody.

Lucian Plessner already worked on Sephardic songs in his time in Cordoba, where they originated around a thousand years ago.

In 1492 the Sephardi were expelled from Spain; also the ancestors from Salamone Rossi were forced to flee. Rossi (around 1570 - around 1630) was a composer at the court of Mantua – during the times of Renaissance a liberal stronghold. I n addition to his duties in Service of Duke Vincenzo I Gonzaga gave Rossi great freedoms granted. Among other things, he reformed synagogue singing and published secular songs. It was even possible for him to sign his works with “Il ebreo”, The Jew., for what he would have ended up in the dungeons in the rest of Europe one would.

Based on his great role model Claudio Monteverdi Rossi published several collections of pieces,. In addition to sonatas and Symphonies they also contain. The three examples of this fast dance from Rossi's third book of various sonatas (Venice 1613) are each composed for three voices (soprano, alto and bass), but do not contain any scoring information; Lucian Plessner transfers them all to the guitar.

Andalusia lost for the Jews - this mood is pattering the next piece by Daniel Akiva, ÉSTA MONTAÑA. In the tonal language it is more modern than .Mizmorim., it is mainly designed to create this atmosphere of loss.

The next Sephardic Song, .”Como la Rosa en la Güerta” ,(literally translated: “You are lik the rose in the vegetable garden”.), sings about a lady of the heart.

Alexandre Tansmans, Cavatina. was created for the doyen of the Spanish classical guitar music in the 20th century, Andres Segovia. Tansman (1897-1986) was born in Lodsz and worked in Paris before Second World War . Two days before the invasion of the the National Socialists he fled to the USA. The “Cavatina” originated 1953, it was composed after Tansman returned to the French capital.

Segovia provided the composer with numerous tips on the specifics of the guitar, which give the piece its special notion.

Leonard Bernstein (1918-1990) came up in the late 1980s with the surprising idea to ask Lucian Plessner, to arrange music from him for the guitar. The world-famous conductor and composer created the “Mass”for the inauguration of the Kennedy Center in Washington D.C. in 1971.

It was designed with a particular ambition. The title leads to the Catholic liturgy, but the composer created a non-confessional arrangement for Theatres including singers and dancers. He is asking the central question: How can it bethat the western world, with its Jewish as well as Christian values, ​​is ruled by people, who spread the word, but act contrary to them. In the contrary the “underdogs”, in those times the Hippie movement, is much more connected to these values but powerless and demonized.

In addition, the composer delivered a retrospective of his own work by using all the wide repertoire of styles he was a master of.: from gregorian singing to modern times. The Introit. For example, the moving of the lithurgical entitled in the community, he composed as a typical American marching song.

The Gospel “I Go On” tells about the nature of men, who continues to be themselves despite all earthly adversities.

“In nomine Patris” has a Moorish appeal and is connecting back to the Sephardic songs. The. Meditation No. 1. depicts the disunity of the celebrants in mass.

With the “Gloria tibi. l.st “ the doubts arise in harmony and a belief in beauty: it sounds lively, cheerful, relaxed, a message of hope. It reflects Bernstein's concern to move People to return to and trust in themselves.

A year before the “Mass”- Premiere, a hit from the folk Rock duo Simon & Garfunkel hit the international charts: “El condor pasa” (The condor flies by). The two musicians with Jewish Roots sang an English language version of the original Peruvian song, composed in 1913 by Daniel A. Robles (1871 - 1942) and edited in 1956 by the Argentine Jorge Milchberg.

LUCIAN PLESSNER / Bio

Lucian Plessner was a student of Tadashi Sasaki at the conservatory Cologne, where he also received lessons in Igor Ozim's violin class and the Amadeus Quartet. As a 19-year-old he met the legendary Argentine guitarist and singer Eduardo Fal. He accompanied him at some concerts. After completing his studies, Plessner lived in Cordoba, Andalusia. There he worked out his Spanish concert repertoire with Alicia de Larrocha.

Lucian Plessner caused a sensation in 1989 with his arrangements of Leonard Bernstein's music for concert guitar, which he had been asked for an authorized by the composer himself. (CD .Bernstein onGuitar.). With this program he gave concerts from San Francisco to Moscow, and from Vienna to Israel.

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, İskele Sk. 43, Kadiköy

Tarihi: 14.09.2021

Saat: 18:00-20:00

Kayıt olun: http://mahalla.inenart.eu/2021/08/19/all-jewish-by-lucian-plessner/

Lucian Plessner, Guitar

Program

Daniel Akiva, Mizmorim

Canción ladina, Me enamoré d’un aire*

Salomone Rossi from: Il terzo libro de varie sonate*
I. Correnta prima
II. Correnta seconda detta la Emiglia
III. Correnta sesta

Daniel Akiva Ésta montaña

Canción ladina, Como la rosa en la güerta*
———————————
Alexandre Tansman, Cavatina
I. Preludio
II. Sarabande
III. Scherzino
IV. Barcarole

Leonard Bernstein from MASS **
Introit (marching band)
I go on
In nomine Patris
Meditation no.1 Largo
Gloria Tibi

Jorge Milchberg, El Condor pasa

END

* arrangements by Lucian Plessner, ** arrangements by Lucian Plessner on the composer’s request

Tümü Yahudi

1000 yıl öncesinden Yahudi bestecilerin müziği - programıyla Lucian Plessner bize bundan daha azını vaat etmiyor. İsrailli meslektaşı Daniel Akiva (* 1953) Hayfa'da gitarist ve besteci olarak yaşıyor ve müzikal olarak Sefarad Müzik Geleneklerine odaklanıyor. Akiva, “Mizmorim” (İbranice mezmurlar için) ile k harfini Yahudi ayinine, yani Cantor'un bir mezmurun okunduğunu bildirdiği kısma bağlar. Mizmorim. müzikal bir giriş gibi bir şey ifade eder ve konserimizde hayatta kalan en eski Yahudi Müziği örneğine işaret eder: Aslen Ladino'da söylenen İspanyol Orta Çağlarından Sefarad şarkıları. "Yo m'enamori d'un aire" başlığı, bir melodiye aşık oldum gibi bir anlama geliyor.

Lucian Plessner, yaklaşık bin yıl önce ortaya çıktıkları Cordoba'daki zamanında Sefarad şarkıları üzerinde çalışmıştı. 1492'de Sefaradlar İspanya'ı terk etmek zorunda kaldılar; ayrıca Salamone Rossi'nin ataları da kaçmak zorunda kaldı. Rossi (yaklaşık 1570 - 1630 civarında), Rönesans döneminde liberal bir kale olan Mantua sarayında bir besteciydi. Dük Vincenzo'nun hizmetindeki görevlerine ek olarak I Gonzaga, Rossi'ye tanınan büyük özgürlükler verdi. Diğer şeylerin yanı sıra, sinagog şarkı söyleme konusunda reform yaptı ve dünyevi şarkılar yayınladı. Eserlerini “Il ebreo” Yahudi ile imzalaması bile mümkündü, çünkü Avrupa'nın geri kalanında zindanlarda ne olurdu? Büyük rol modeli Claudio Monteverdi Rossi'ye dayanarak, birkaç parça koleksiyonu yayınladı. Sonat ve Senfonilere ek olarak, onlar da içerir. Rossi'nin çeşitli sonatlardan oluşan üçüncü kitabından (Venedik 1613) bu hızlı dansın üç örneğinin her biri üç ses (soprano, alto ve bas) için bestelenmiştir, ancak herhangi bir puanlama bilgisi içermez; Lucian Plessner hepsini gitara aktarıyor.

Endülüs Yahudiler için uzaklaşamaz memleket oldu - bu ruh hali, Daniel Akiva'nın bir sonraki parçası olan ÉSTA MONTAÑA'ya damgasını vuruyor. Tonal dilde .Mizmorim'den daha moderndir, esas olarak bu kayıp atmosferini yaratmak için tasarlanmıştır. Bir sonraki Sefarad Şarkısı, ”Como la Rosa en la Güerta”, (kelimenin tam anlamıyla: “Sebze bahçesindeki gül gibisin”.), kalbin bir hanımı hakkında şarkı söyler. Alexandre Tansmans, Cavatina. 20. yüzyıl İspanyol klasik gitar müziğinin duayeni Andres Segovia için yaratılmıştır. Tansman (1897-1986) Lodsz'da doğdu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Paris'te çalıştı. Nasyonal Sosyalistlerin işgalinden iki gün önce ABD'ye kaçtı. “Cavatina” 1953'ten geldi, Tansman'ın Fransa'nın başkentine dönmesinden sonra bestelendi. Segovia, besteciye gitarın özellikleri hakkında çok sayıda ipucu verdi ve bu da parçaya özel bir anlam kazandırdı.

Leonard Bernstein (1918-1990) 1980'lerin sonlarında Lucian Plessner'dan gitar için ondan müzik düzenlemesini istemek için şaşırtıcı bir fikirle ortaya çıktı. Dünyaca ünlü şef ve besteci, 1971'de Washington DC'deki Kennedy Center'ın açılışı için “Mass”i yarattı. Belirli bir hırsla tasarlandı. Başlık Katolik ayinine yol açar, ancak besteci, şarkıcılar ve dansçılar da dahil olmak üzere Tiyatrolar için itirafsız bir düzenleme yarattı. Temel soruyu soruyor: Nasıl olur da Yahudi ve Hıristiyan değerleriyle batı dünyası, bu haberi yayan, ancak onlara aykırı davranan insanlar tarafından yönetiliyor. Aksine “mazlumlar”, o zamanlar Hippi hareketi, bu değerlere çok daha fazla bağlı ama güçsüz ve şeytanlaştırılmış. Ayrıca besteci, Gregoryen şarkı söylemeden modern zamanlara kadar ustası olduğu tüm geniş stil repertuarını kullanarak kendi eserinin bir retrospektifini sunmuştur. Introit. Örneğin, cemaat içinde litürjik hareket başlıklı, tipik bir Amerikan marşı gibi besteler yaptı. Müjde “Devam Ediyorum”, tüm dünyevi sıkıntılara rağmen kendileri olmaya devam eden insanların doğasını anlatır. “In nomine Patris” Mağribi bir çekiciliğe sahip ve Sefarad şarkılarına geri dönüyor. NS. Meditasyon No. 1, kutlama yapanların toplu haldeki ayrılıklarını tasvir eder. “Gloria tibi. l.st “Şüpheler uyum içinde ortaya çıkar ve güzelliğe olan inanç: kulağa canlı, neşeli, rahat, bir umut mesajı gibi gelir. Bernstein'ın insanları kendilerine dönmeye ve kendilerine güvenmeye yöneltme kaygısını yansıtır. “Mass”- Premiere'den bir yıl önce, folk rock ikilisi Simon & Garfunkel'den bir hit uluslararası listelere girdi: “El condor pasa” (Akbaba uçup gidiyor). Yahudi Kökenli iki müzisyen, 1913'te Daniel A. Robles (1871 - 1942) tarafından bestelenen ve 1956'da Arjantinli Jorge Milchberg tarafından düzenlenen orijinal Peru şarkısının İngilizce versiyonunu seslendirdi.

LUCIAN PLESSNER / gitar Lucian Plessner, Köln konservatuarda Tadashi Sasaki'nin öğrencisiydi. Igor Ozim'in keman dersinde ve Amadeus Dörtlüsü de ders ald. 19 yaşında efsanevi Arjantinli gitarist ve şarkıcı Eduardo Fal ile tanıştı. Bazı konserlerde ona eşlik etti. Eğitimini tamamladıktan sonra, Plessner Cordoba, Endülüs'e yerleşti. Orada Alicia de Larrocha ile İspanyol konser repertuarını geliştirdi. Lucian Plessner, 1989 yılında Leonard Bernstein'ın konser gitarı için bestelediği ve bestecinin kendisi tarafından yetkilendirilmesi istenen müziklerinin aranjmanlarıyla sansasyon yarattı. (CD .Bernstein Gitar.). Bu programla San Francisco'dan konserler verdi, Moskova'ya ve Viyana'dan İsrail'e turlaşmakta.


Related Posts